O SPOLOČNOSTI VENDITIO


Spoločnosť VENDITIO, a.s. vznikla 15.07.2006 za účelom vytvorenia servisnej organizácie pre subjekty zaoberajúce sa obchodom s nehnuteľnosťami v rámci klasických a nútených predajov, kde sa chcela zameriavať najmä na

- znaleckú činnosť v odbore „ohodnocovanie nehnuteľností“,
- vydávanie a distribúciu špecializovaných inzertných novín,
- energetickú hospodárnosť budov a s tým súvisiacu certifikáciu.

Spoločnosť sa snaží o napĺňanie týchto zámerov najmä prostredníctvom skúsených znalcov v  odbore, zlepšovania manažmentu inzercie a distribúcie „Dražobných listov“, ako aj vzdelávaním vo všetkých súvisiacich oboroch.

KONTAKT NA NÁS

Sídlo spoločnosti:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava,
e-mail: kancelaria@venditio.sk

mobil: 0948 25 45 45